นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับสู่ ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย

ความไว้วางใจและความภักดีของท่านเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรา การป้องกันและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบหมายให้เราอย่างเหมาะสมนั้นเป็นความรับผิดชอบที่เราให้ความสำคัญ เป้าหมายหลักของเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือการช่วยปรับแต่งปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ของท่านกับเรา ประกาศนี้อธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมจากท่าน เมื่อเรารวบรวมข้อมูลโดยวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลและตัวเลือกที่ท่านมีเกี่ยวกับการใช้งานของเรา โดยการใช้เว็บไซต์นี้หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ และโดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณยอมรับข้อกำหนด

วัตถุประสงค์

บริษัท ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย จำกัด (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้ชี้แจงถึงการทำงานและการใช้ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากท่านเมื่อได้เข้าเยี่ยมงานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. 1. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกที่จะให้ ชื่อ อีเมล์ เบอร์โทร และที่อยู่ เพื่อบริการท่านด้วยประสบการณ์ที่ดี ตลอดระยะที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และได้รับข้อมูลจากทางบริษัท

  2. 2. บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและอ้างอิงภายในบริษัท ได้ใช้การเก็บบันทึก การวิเคราะห์ และคุณภาพการบริการให้ท่าน

  3. 3. บริษัทอาจใช้ข้อมูล เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ เพื่อเข้าใจผลการใช้สินค้าและบริการของบริษัทมีต่อท่านและคนที่ท่านรักดีขึ้น เพื่อติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทต่อไป

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  1. 1. บริษัทมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมในทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญเสียการเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ จำนวนผู้ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมีจำกัด และมีเพียงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

  2. 2. บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้ให้บริการและความช่วยเหลือลูกค้า ผู้ให้บริการอีเมลและข้อความเอสเอ็มเอส บริษัทที่ให้บริการและพัฒนาเว็บไซต์ และบริษัทที่ให้บริการจัดเก็บ บรรจุ และจัดส่งสินค้า ผู้ให้บริการยังรวมถึงคู่ค้าที่ร่วมส่งเสริมสินค้าของบริษัท ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในนามของบริษัทและภายใต้ข้อบังคับสัญญาที่ตกลงกัน

  3. 3. บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม คำสั่งของศาล หรือการดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัท หรือเพื่อรักษาความปลอดภัย สิทธิ หรือทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัท ประชาชน หรือบริษัท

การใช้อินเทอร์เน็ตหรือคุกกี้ และเครื่องมืออื่น

บริษัทมีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านโดยใช้คุกกี้ เครื่องมือติดตาม และเทคโนโลยีอื่นๆ (รวมกันเรียกว่า “เครื่องมือ”) บริษัทใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้เข้าใจ แก้ไขตาม และปรับปรุงประสบการณ์ใช้ บริการ และข้อเสนอต่างๆ ของบริษัทของผู้ใช้ให้ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อบริหารจัดการการโฆษณาของบริษัท

“คุกกี้” (Cookie) คือส่วนข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัทส่งมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน บริษัทได้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการคงสถานะเข้าสู่ระบบของท่านระหว่างเข้าใช้เว็บไซต์ และจะหายไปจากคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อปิดเบราว์เซอร์

การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์

บริษัทประสงค์จะส่งโฆษณาสินค้าและบริการที่ท่านต้องการให้ท่าน ภายใต้บังคับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิธีการทำได้หลายอย่างในโลกการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจร่วมกับบริษัทโฆษณาเพื่อส่งโฆษณาตามกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและ/หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือ สินค้าที่ซื้อ และ/หรือความสนใจของท่าน

การจัดเก็บข้อมูล

บริษัทอาจใช้บริการบริษัทที่ให้บริการและพัฒนาดูแลอินเทอร์เน็ตและ/หรือแอพพลิเคชั่น เพื่อการปฎิบัติงาน ทั้งนี้บริษัทยังคงเป็นเจ้าของให้รหัส ฐานข้อมูล และสิทธิการใช้งานไซท์และแอพพลิเคชั่นของบริษัททั้งหมด รวมทั้งการรักษาสิทธิ์ทั้งหมดในข้อมูลของท่าน

การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาอันสมควรเป็นครั้งคราว การแก้ไขใดๆ จะมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อมีการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไข การที่ท่านใช้บริการระบบและเครือข่ายของเราอย่างต่อเนื่องจะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อสงสัย

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ info.th@hildinganders.com

พฤษภาคม 2564

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย

เราหวังว่าท่านจะสนุกไปกับประสบการณ์ ในการใช้งานออนไลน์กับเรา

ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะดำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจในการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ของเรา ข้อตกลงการใช้งานได้กำหนดไว้ดังนี้

คำแถลงทางกฎหมาย

(“บริษัท”) เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") จัดทำโดย บริษัท ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย จำกัด และอาจใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น อาจดาวน์โหลดสำเนาเดียวภายใต้ข้อกำหนดด้านล่าง

โดยการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์นี้คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วย กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์หรือดาวน์โหลดเอกสารใดๆ จากเว็บไซต์

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อ สัญลักษณ์โลโก้และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับอนุญาตหรือหุ้นส่วนร่วมทุน

เครื่องหมายการค้าและชื่อแบรนด์ของฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย สามารถใช้ได้เฉพาะตามการใช้งานที่อนุญาตตามคำชี้แจงทางกฎหมายนี้หรือได้รับอนุญาตจากฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย ก่อนล่วงหน้า การใช้เครื่องหมายการค้าของฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ในการโฆษณาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ต้องได้รับการยอมรับอย่างเหมาะสม

การจำกัดการใช้งาน / สิทธิ์การใช้งานในการคัดลอกเดียว

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เช่นข้อความ กราฟิกโลโก้ ไอคอน ปุ่มรูปภาพ คลิปเสียง และซอฟต์แวร์เป็นทรัพย์สินของ ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย หรือซัพพลายเออร์ เนื้อหาและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสวีเดนและระหว่างประเทศ การใช้หรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและ / หรือกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงการลงโทษทางอาญา

เว็บไซต์นี้ไม่สามารถทำซ้ำทำซ้ำคัดลอกขายหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลหนึ่งชุดที่พบในเว็บไซต์อื่นของฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสำหรับการใช้งานส่วนตัวภายในที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

คุณไม่สามารถแก้ไขใช้หรือถ่ายโอนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ และคุณไม่สามารถลบประกาศลิขสิทธิ์หรือประกาศความเป็นเจ้าของอื่นจากข้อมูลได้ คุณตกลงว่าคุณมีความรับผิดชอบในการป้องกันการคัดลอกเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขององค์กรของคุณได้ปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด เราอนุญาตให้คุณทำสำเนาของไซต์นี้ตามความจำเป็นโดยไม่จำเป็นระหว่างที่คุณดูไซต์ และคุณอาจพิมพ์สำเนาสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของไซต์ได้มากพอสมควรสำหรับวัตถุประสงค์ส่วนตัว การใช้งานอื่นๆเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน

ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้จัดทำขึ้น“ ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันความสามารถเชิงพาณิชย์ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ในกรณีที่ ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย มีการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บของบุคคลที่สาม การเชื่อมโยงดังกล่าวมีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้เท่านั้น และ ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บดังกล่าว

ไม่ว่าในกรณีใด ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบต่อ ความเสียหายใดๆ รวมถึงไม่มีข้อจำกัดความเสียหายจากการสูญเสียกำไรการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือการสูญหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้ข้อมูลได้ แม้ว่า ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลข้อความ กราฟิก ลิงค์ หรือรายการอื่นๆ ที่อาจมีอยู่ในข้อมูลนี้ ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหานี้หรือผลิตภัณฑ์ที่อธิบายในที่นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อมูลหรือวัสดุอื่นๆ ที่ป้อนในเว็บไซต์นี้

อื่นๆ

ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส ประเทศไทย สามารถแก้ไขข้อตกลงเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยปรับปรุงจากการโพสต์นี้ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการ (1) เปลี่ยนแปลงคำแถลงทางกฎหมายนี้ (2) ตรวจสอบและลบการโพสต์ และ / หรือ (3) ยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากข้อกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ของคำแถลงทางกฎหมายนี้ถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมายไม่ถูกต้องเป็นโมฆะหรือด้วยเหตุผลใดๆ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ

ข้อสงสัย

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไข กรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ info.th@hildinganders.com