การลงทะเบียนการรับประกัน

เพื่อสิทธิประโยชน์เป็นส่วนหนี่งในครอบครัว คุณจะได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากเรา

ขั้นตอนการลงทะเบียนการรับประกันสินค้า

  1. แสกน คิวอาร์โค้ด ที่แสดงอยู่บนหางปลา ด้านบนของที่นอน
  2. กดปุ่ม คลิกสีแดง Serial No. และชื่อรุ่นสินค้าจะแสดงโดยอัตโนมัติ
  3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบทุกช่อง
  4. กดปุ่ม Register เพื่อลงทะเบียนการรับประกัน

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย ลูกค้าจะได้รับอีเมลล์ตอบกลับดังนี้

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนสินค้าเข้ามา ทางเราจะดูแลเสมือนครอบครัว
โปรดเก็บรหัสลงทะเบียนไว้อ้างอิงสำหรับการรับประกันสินค้าต่อไป
รหัสลงทะเบียน : xxxxxxxx
ชื่อผู้ลงทะเบียน : xxxxxxxx
เบอร์โทร : xxxxxxxx
ชื่อรุ่น : xxxxxxxx
รหัส : xxxxxxxx
วันที่รับสินค้า : -- / -- / --
สินค้ารับประกัน : xx ปี นับตั้งแต่วันที่รับสินค้า
สินค้าหมดการรับประกันวันที่ : -- / -- / --

ลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า คลิก
วิธีการใช้และวิธีการดูแลสินค้า คลิก
การใช้สิทธิ์การรับประกัน คลิก