นโยบายการรับประกัน

คุณจะพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับบริการ
และการรับประกันของ ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ
ในเรื่องการรับประกันทั้งหมดของคุณ

หมวดที่ 1 การรับประกันสำหรับสินค้า ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้า

สถานที่ติดต่อ

สถานที่ ที่ลูกค้าซื้อหรือจุดขาย

เอกสารอ้างอิง

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ รหัสการรับประกันอิเลคทรอนิคเพื่อยืนยันวันที่ลูกค้ารับสินค้า  สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าตัวแทน ให้ใช้เอกสารอ้างอิงการรับสินค้าจากร้านค้าเพื่อยืนยันวันที่รับสินค้า

ราคาสินค้า

อ้างอิงจากราคาขาย ณ จุดขายที่ลูกค้าซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

*บริษัทฯ รับประกันคุณภาพสินค้า ที่นอน และ ฐานรอง โดยลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ ได้รับสินค้า  หรือ ซ่อมสินค้าได้ภายในระยะเวลาการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนที่นอนรุ่นเดิม ขนาดเดิม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนรุ่นที่นอนรุ่นอื่น ขนาดอื่น โดยชำระเพิ่มราคาส่วนต่าง 
 • กรณีลูกค้าเลือกซื้อสินค้ากับร้านค้าตัวแทน ต้องการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะรับเปลี่ยนเฉพาะกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนสินค้าภายใต้ตราสินค้าของ บริษัท ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
 • กรณีที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนที่นอนมูลค่าถูกลง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่าง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า 1 ครั้ง ต่อ การซื้อสินค้า 1 หลัง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าและไม่คืนเงินทุกกรณี
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนและรับคืน สินค้าสั่งทำพิเศษ ได้แก่ สินค้าขนาดพิเศษ ที่นอนติดซิป สินค้าผลิตเฉพาะสำหรับงานโครงการ และสินค้าที่สั่งผลิตโดยคำสั่งพิเศษอื่นๆ จากลูกค้า
 • รายการสินค้าที่รับประกันคุณภาพ ได้แก่ ที่นอน และ ฐานรอง ไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการนอน เช่น ชุดผ้าปู หมอนหนุน หมอนข้าง ผ้านวม และ/หรือ ของสมนาคุณต่างๆ ของบริษัทฯ

ขั้นตอนในการใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้า

สำหรับลูกค้า

 • ลูกค้าติดต่อกับพนักงานขายในห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้าที่ซื้อสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิงวันที่รับสินค้า และราคาสินค้า
 • แจ้งสาเหตุการชำรุด และ ความประสงค์ในการเปลี่ยน หรือ ซ่อมสินค้า
 • พนักงานขายห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้าจะแจ้งวันที่นัดรับสินค้าเดิมและส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า